Sõmeru Lasteaia Pääsusilm hoolekogu koosseis 2022/2023 õ.-a.

Vallavalitsuse esindaja
Monica Jaanimets- vallavalitsuse haridusnõunik

Lapsevanemad

Triinu Lepp – Sipsikute rühm
Pille Kangro – Nublude rühm
Kristi Ale – Midli-Madli rühm
Reelika Alert -Mõmmikute rühm
Reimo Moor – Mummukeste rühm
Maia Kärdla – Krattide rühm
Kersti Sass – Tähetäpside rühm
Jaana Malmberg – Pokude rühm
Minna Õunap – Pintselsabade rühm

Õpetajate esindajad – Kristel Floren-Pikhof, Kaie Teiva