Sõmeru Lasteaia Pääsusilm hoolekogu koosseis 2023/2024 õ.-a.

Vallavalitsuse esindaja


Monica Jaanimets- Rakvere vallavalitsuse haridus- ja noorsootöönõunik tel: 322 1132, 5866 4670
monica.jaanimets@rakverevald.ee

Lapsevanemad

Eda Vallimäe – Sipsikute rühm
Pille Kangro – Nublude rühm
Kristi Ale – Midli-Madli rühm
Reelika Alert -Mõmmikute rühm
Viktoria Nikitina – Mesimummude rühm
Maia Kärdla – Krattide rühm
Kersti Sass (hoolekogu aseesimees) – Tähetäpside rühm – kersti.sass@gmail.com
Jaana Malmberg (hoolekogu esimees) – Pokude rühm – moonikesekene@hotmail.com
Minna Õunap – Pintselsabade rühm

Õpetajate esindajad – Tiia Pikker, Kaie Teiva