Nublud 

Õpetaja Ave Naab
Õpetaja Liis Lillepea
Õpetaja abi  Janne Nuiamäe

Nublu rühma  poisid ja  tüdrukud on rõõmsameelsed, sõbralikud, mänguhuvilised ja väga toimekad. Nad hästi söövad ja magavad ning terved olla tahavad.

Rühma meiliaadress – nublud@paasusilm.ee

Rühma telefon – 57 438923

Hoolekogu liige – Maila Peri