Nublud 

Õpetaja Ave Naab

Õpetaja Jana Villak
Õpetaja Liis Lillepea- vanemapuhkusel
Õpetaja abi  Janne Nuiamäe

Rühma meiliaadress – nublud@paasusilm.ee

Rühma telefon – 5388 6019

Hoolekogu liige – Pille Kangro