Sõmeru Lasteaed Pääsusilm on 9-rühmaline lasteaed, millest 6 rühma asuvad Rakvere vallas Sõmerul,
aadressil Aia 1 ning 3 rühma Uhtnas, aadressil Nooruse 11. Lasteaedadel on suured õuealad ning mänguväljakud.

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm võimaldab kuni seitsmeaastastele lastele alushariduse omandamise. Lasteaed omab
HTM – i koolitusluba. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku (alates dets, 2009)

SÕMERU LASTEAIA UHTNA JA SÕMERU MAJA ON AVATUD

KELL 07.00-18.30

Lasteasutuse missioon – Mängides astun julgelt suurde maailma

Lasteaia kõikide töötajate missiooniks on toetada laste:

 • kehalist
 • vaimset
 • sotsiaalset
 • kõlbelist
 • esteetilist arengut, et kujuneksid eeldused koolis õppimiseks ja igapäevaeluga toimetulekuks

Palju tähelepanu pöörame loodusele, kuna lasteaedade läheduses on pargid huvitavate puude ja põõsastega
ning looduse õpperajad.

Lasteasutuse visioon – Sõmeru Lasteaed Pääsusilm on mängumaa, kus

 • laps on õnnelik
 • lapsevanem rahulolev
 • õpetaja haritud ja arenev

Meie väärtused:

 • tervis
 • lugupidamine
 • koostöö
 • ametiväärikus
 • enesearendamine