SUVINE TÖÖKORRALDUS SÕMERU LASTEAIAS!

Sõmeru lasteaia Sõmeru maja on suletud kollektiivpuhkuseks 15.07.-31.07. 2021.

Sõmeru lasteaia Uhtna maja on suletud kollektiivpuhkuseks 01.07.-31.07.2021.

Sõmeru lasteaia mõlemad majad avatakse alates 02.08.2021.

Palume kõik küsimused saata meilile info@paasusilm.ee

TÖÖKORRALDUS SÕMERU MAJAS:

Alates 02. -10.08.2021 avatud MIDLI-MADLIDE RÜHM- koos on Midlid-Madlide, Nublude ja Mummukeste lapsed

Alates 02.-19.08.2021 avatud MÕMMIKUTE RÜHM- koos on Mõmmikute ja Sipsikute lapsed

Alates 11.08.-19.08.2021 avatud MUMMUKESTE RÜHM- koos on Mummukeste ja Nublude lapsed

ALATES 23. 08.2021 ON AVATUD KÕIK RÜHMAD!

TÖÖKORRALDUS UHTNA MAJAS:

Alates 02.08. 2021 avatud TÄHETÄPSIDE RÜHM- koos on Tähetäpside, Pokude ja Pintselsabade lapsed

ALATES 23. 08.2021 ON AVATUD KÕIK RÜHMAD!

ALATES 23.08. 2021 KELL 9.00 ALGAB SOOVI KORRAL SÕIMERÜHMA LASTE HARJUTAMINE NII UHTNA KUI KA SÕMERU MAJAS!

*************************************************************************************************************

Hoolekogu kinnitas 2. juunil 2021 toidupäeva maksumuseks 2 eurot alates 1. september 2021.

8. jaanuaril 2021 on vallavolikogu poolt vastu võetud määrus, mis ühtlustab valla lasteaedade kohatasuks

20 eurot/kuus alates 1. september 2021

****************************************************************************************************************

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm võtab tööle Sõmeru majja

LASTEAIAÕPETAJA (1,0 kohta)

Kandidaadilt eeldame:

 • Vastavust õpetaja kvalifikatsioonile
 • Arvutioskust: Microsoft Office programmid, internet
 • Lapsesõbralikkust ja loovust
 • Väga head suhtlemis -ja meeskonnatööoskust
 • Kohusetundlikkust ja algatusvõimet

Pakume:

 • Sõbralikku kollektiivi
 • Kaasaegset töökeskkonda
 • Arenguvõimalust ja erialaseid koolitusi

Töökoha asukoht:

Aia 1, Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne – Virumaa

Tööle asumise aeg: 23. august 2021

Kandideerimisavaldus, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad koos CV-ga saata hiljemalt 17. juuniks 2021 aadressil Aia 1, Sõmeru, 44201, Lääne- Virumaa või  e-posti aadressile: info@paasusilm.ee

Täiendav informatsioon tel. 3220852

*****************************************************************************************************************************

Head lapsevanemad!

Edastame alljärgnevalt väljavõtte Eesti Lasteaednike Liidu avalikust pöördumisest lasteaednikele ja lapsevanematele.

Vabariigi valitsus kinnitas 9. märtsi istungil 11. märtsist kehtima hakkavate piirangute korralduse, mille eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus. Valitsus andis soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu.

Haridus- ja Teadusministeerium on andnud juhised lasteaedadele, kus rõhutatakse: “Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks palume lapsevanematel vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja -hoidu mitte viia”.

Nakkuse levitamiseks piisab kui nakkusekandja viibib rühmas kasvõi 15 minutit. Enamasti toob haigestunud lapse kollektiivis käimine kaasa lasteaias haiguspuhangu ning rühm tuleb sulgeda. Lasteaednikud muretsevad ennekõike laste ja teie pereliikmete tervise pärast.

Lasteaia kaudu võib iga pere saada nakkuse, kuna lapsed võivad olla viiruse kandjad ning lähikontaktsed muutuvad nakkuse levitajateks. Kuigi enamus õpetajaid on tänaseks esimese vaktsiini doosi kätte saanud, ei anna see vaktsineeritutele täielikku immuunsust. Soovime hea seista lasteaia personali ja nende lähikondlaste, meie kogukonnaliikmete, eest.

Täname kõiki lapsevanemaid, kes on leidnud piirangute ajal võimaluse hoida oma lapsed kodudes, vältimaks nakatumise levitamist lastekollektiivide kaudu. Me tunnustame teie panust kohusetundlike kodanikena ning oleme kindlad, et igasugune kontaktide vähendamine viib meid kiiremini endise elu juurde tagasi. Esialgsete plaanide kohaselt kehtivad tänased piirangud 25. aprillini. Meid ootab veel ees üle kahe nädala ühist pingutust.

*****************************************************************************************************************************

Head lapsevanemad!

Lapsevanem ei pea aprillis ja mais lasteaiatasu maksma. COVID-19 haiguse leviku tõttu on õppetöö lasteaedades piiratud. Sellest tulenevalt tegi Rakvere vallavolikogu 24. märtsil otsuse vabastada munitsipaallasteaedades käivate laste vanemad lasteaia osalustasu maksmisest. Vabastus kehtib 1. aprillist kuni 31. maini 2021.

*****************************************************************************************************************************

Head lapsevanemad!

Alates 4. märtsist 2021 palume Teil lasteaia ruumidesse mitte siseneda.

Laste hommikune vastuvõtt ja õhtune üleandmine toimub rühma terrassil ukse juures.

Täname mõistva suhtumise eest ning hoiame ennast ja teisi!

***************************************************************************************************

Info

suvise valverühma kohta 2021a.

Lp. lapsevanemad!

Suvise valverühma teenus on mõeldud neile peredele, kel puudub võimalus töölepinguseadusest tulenevat õigust põhipuhkust sobival ajal kasutada ning kelle jaoks on see möödapääsmatu.

 • Suvine valverühm on avatud 1.juulist kuni 14.juulini 2021, Sõmeru majas
 • Avaldus esitada lasteaia direktorile hiljemalt 1.märtsiks
 • Lasteaia hoolekogu teeb laekunud avalduste põhjal otsuse valverühma avamise kohta hiljemalt 15.märtsiks
 • Valverühma eest tasub lapsevanem lasteaia kohatasu (18.00 eurot) ja toiduraha ettemaksuarve alusel hiljemalt 20.juuniks.

****************************************************************************************************

TÄHTSAMAD TEGEVUSED HARIDUS -JA TEADUSMINISTEERIUMILT SEOSES COVID-19 VIIRUSE TÕKESTAMISEGA 2020/2021 ÕPPEAASTAL!

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

Lasteaedade töökorralduse üle otsustab pidaja, lasteaia direktor leiab koostöös omavalitsusega optimaalseima lahenduse.

***************************************************************************************************

Hoolekogu koosoleku otsused, 10 03 2020:

Toidupäeva maksumuseks on alates 01.09.2020 on 1.80 eurot.

Piirmäära maksumuseks on  2.00 eurot.

*********************************************************************************************************

Rakvere Vallavolikogu otsusega 27. mai 2020 taastatakse arvete esitamine valla munitsipaallasteaedades vanemate poolt tasumisele kuuluva osa eest alates 01.06.2020.

 

*************************************************************************

Lp. lapsevanemad!

Edastame Rakvere valla soovitused lasteaedade töökorralduse kohta.

RAKVERE VALLA SOOVITUSED LASTEAEDADELE ERIOLUKORRAST VÄLJUMISEL

5. mai 2020

Seoses eriolukorra tingimuste leevendamisega alates 15. maist 2020 võib lastevanematel tekkida aina suurem vajadus oma lapsi lasteaedadesse viia.

Põhimõtted ja ettevaatusabinõud, millest Rakvere Vallavalitsus soovitab kinni pidada juhindudes Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridustöötajate Liidu nõuetest ja ettepanekutest on järgmised:

 • Eelkõige vajavad lasteaiakohti lapsed, kelle vanematel on vaja tööle asuda ning kellel ei ole teisi hoiuvõimalusi (kui võimalik, enne sügist lapsi mitte lasteaeda viia).
 • Täiendavat õpet võivad vajada koolieelikud.
 • Lastevanematel palume mõistvat suhtumist ja tuua lasteaedadesse ainult terveid lapsi. Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet “Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga”) kontrollida hommikul lasteaeda või lastehoidu tulnud laste tervist ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) need koju viia.
 • Avada pigem rohkem rühmi, aga vähema laste hulgaga. Lasteaed jälgib laste arvu rühmades ja vajadusel muudab laste koosseisu rühmas.
 • Korraldada laste üleandmine õues. Kõik see vähendab lastevanemate liikumist lasteaia ruumides, suuremate seltskondade tekkimist ja omavahelist kokkupuudet.
 • Paljude ekspertide soovitusel tuleks lasteaiatöötajatel maski kanda eelkõige vanematega kokkupuutes. Ka lastevanematel endil on soovitav lasteaeda tulles seda teha.
 • Väga rangelt tuleb kinni pidada üldistest hügieenireeglitest ja pöörata erilist tähelepanu kätepesule. Kutsume lastevanemaid varustama lapsi nende isiklike joogitopside või tassidega (ühekordsed või korduvkasutatavad).
 • Viiruste leviku vähendamiseks on soovitav koju jätta ka isiklikud mänguasjad.
 • Respiratoorsete haigusnähtudega õpetajad ja töötajad peavad jääma koju.
 • Soovitame kõikidel järgida Terviseameti poolt esitatud ettekirjutusi https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhend_lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_04.04.20.pdf
 • Viiruse edasine levik ning kogu riigi võimalikult kiire kriisist väljumine eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist ja koostööd.
 • Omavalitsus tagab lasteaiatöötajatele kõik vajalikud isikukaitsevahendid.

****************************************************************************************************

Hoolekogu koosoleku otsused, 10 03 2020.

1. Direktor teeb lähtuvalt hoolekogu ettepanekust vallavalitsusele taotluse suvise valverühma avamiseks ajavahemikul 01 07 2020-14 07 2020.

(alus: KLS §19, lg (1) )

Hoolekogu poolt tehti ettepanek jälgida, kas lapsed, Hkeda valverühma registreeriti, saavad piisavalt puhata muul ajal.

2. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku suurendada laste arvu sõimerühmades 2 lapse võrra ja aiarühmades 4 lapse võrra. Ettepaneku vallavalitsusele edastab direktor.

(alus: KLS §7, lg (11))

3. Tõsta toidupäeva maksumuse piirmäära 2.00 euroni, sealjuures toidupäeva piirmäära maksumuseks alates 01.09.2020 määrata 1.80 eurot.

(alus: KLS §24, lg (3), p.5)

*****************************************************************************************************

Tähtis teave!

Rakvere Vallavalitsuses toimus 13. märtsil valdkonnaspetsialistide ja hallatavate asutuste juhtide osalusel koosolek ning vallavalitsuse erakorraline istung, kus arutati läbi eriolukorraga seotud tegevuste edaspidine korraldamine.

COVID-19 viiruse leviku vältimiseks viiakse alates 16. märtsist sisse järgmised muudatused valla asutuste töös:

 • Sõmeru, Uhtna, Lasila, Veltsi ja Näpi koolides peatatakse tavapärane õppetöö ning minnakse üle kaug- ja koduõppevormile. E-õppele üleminekuga seoses ei toimi ka õpilastransport.
 • Sõmeru, Uhtna, Lasila ja Veltsi lasteaiarühmad on avatud, võimalusel on soovitav jätta lapsed koju, kindlasti peavad koju jääma haiged või viirushaiguse tunnustega lapsed.
 • Laste ja noorte ning täiskasvanute huviringide tegevus peatatakse,  valla noortekeskused suletakse, üritusi ei toimu.
 • Raamatukogud Sõmerul, Lepnal ja Uhtnas jäävad avatuks teavikute laenutamiseks ja tagastamiseks, keelatud on muude ürituste, kogunemiste ja isikute viibimine raamatukogudes.
 • Sõmeru ja Ubja päevakeskused on vaba aja tegevusteks ja üritusteks suletud.
 • Uhtna hooldekodus kehtib külastuskeeld.

Rakvere Vallavalitsus on avatud tavapärastel aegadel, osaliselt toimub kaugtöö.

Palume jälgida Vabariigi Valitsuse ametlikke kanaleid, Terviseameti veebilehte: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus ning täita antud käitumisjuhiseid.

Rakvere Vallavalitsus teavitab elanikke muutustest olukorras ja teenuste osutamises valla veebilehe ning sotsiaalmeedia kanalite kaudu.

Infotelefonid elanikkonnale:

329 5944    vallavalitsuse üldtelefon E-R kell 8-16.30

529 0230    majandusspetsialist Janek Seidelberg

1220  perearsti nõuandeliin 24 h

1247  koroonaviiruse kriisitelefon (alustab tööd 16. märtsil)

Rakvere Vallavalitsus

***************************************************************************************************

Psühholoog Riina Türkel alustas tööd

Alates 10. oktoobrist 2019 hakkas psühholoog Riina Türkel osutama psühholoogilist nõustamist ja teraapiat Rakvere valla lastele ja õpilastele, nende vanematele ning kooli- ja lasteaiaõpetajatele.

Abi saamiseks tuleb pöörduda psühholoogi poole, broneerides aja telefonil 56492830. Kui nõustaja ei saa hetkel vastata,  saatke sõnum – soovin nõustamiseks aega broneerida – ning teiega võetakse ühendust. Vastuvõtud on igal neljapäeval, välja arvatud koolivaheaegadel.

Psühholoogi juurde jõudmiseks tuleb sõita Näpile, täpsemalt Näpi Kooli (aadress Näpi tee 10, Näpi, Rakvere vald). Kabinet asub esimesel korrusel.

Riina on psühholoogina töötanud 2007.a alates. Teda iseloomustatakse kui kiire taibu, suure töövõime ja professionaalsusega nõustajat. Ja nagu ta ise ütleb: „Mida rohkem on Sul tundetarkust, teadmisi, oskusi, seda enam peab seda jagama nendega, kes seda väga vajavad!“

Monica Jaanimets

haridus- ja noorsootöönõunik

*******************************************************************************************************************************************Lasteaia territooriumile tulles või lasteaiast minnes, palun sulgege enda järel alati aiaväravad!

Palun ärge parkige autot peavärava ette!

Täname!
*****************************************************************************************************************************************