INFO 25. 03.2020!

 • Seoses jätkuva viirusepandeemiaga töötame valverühmades. Sõmeru majas töötavad Mõmmikud ja Nublud. Uhtna majas Pokud ja Tähetäpsid.
 • Sõmeru lasteaeda saab siseneda ainult parklapoolsest peaväravast! Pargi väravad on suletud!

*****************************************************************************************************

Hoolekogu koosoleku otsused, 10 03 2020.

1. Direktor teeb lähtuvalt hoolekogu ettepanekust vallavalitsusele taotluse suvise valverühma avamiseks ajavahemikul 01 07 2020-14 07 2020.

(alus: KLS §19, lg (1) )

Hoolekogu poolt tehti ettepanek jälgida, kas lapsed, keda valverühma registreeriti, saavad piisavalt puhata muul ajal.

2. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku suurendada laste arvu sõimerühmades 2 lapse võrra ja aiarühmades 4 lapse võrra. Ettepaneku vallavalitsusele edastab direktor.

(alus: KLS §7, lg (11))

3. Tõsta toidupäeva maksumuse piirmäära 2.00 euroni, sealjuures toidupäeva piirmäära maksumuseks alates 01.09.2020 määrata 1.80 eurot.

(alus: KLS §24, lg (3), p.5)

*****************************************************************************************************

Tähtis teave!

Rakvere Vallavalitsuses toimus 13. märtsil valdkonnaspetsialistide ja hallatavate asutuste juhtide osalusel koosolek ning vallavalitsuse erakorraline istung, kus arutati läbi eriolukorraga seotud tegevuste edaspidine korraldamine.

COVID-19 viiruse leviku vältimiseks viiakse alates 16. märtsist sisse järgmised muudatused valla asutuste töös:

 • Sõmeru, Uhtna, Lasila, Veltsi ja Näpi koolides peatatakse tavapärane õppetöö ning minnakse üle kaug- ja koduõppevormile. E-õppele üleminekuga seoses ei toimi ka õpilastransport.
 • Sõmeru, Uhtna, Lasila ja Veltsi lasteaiarühmad on avatud, võimalusel on soovitav jätta lapsed koju, kindlasti peavad koju jääma haiged või viirushaiguse tunnustega lapsed.
 • Laste ja noorte ning täiskasvanute huviringide tegevus peatatakse,  valla noortekeskused suletakse, üritusi ei toimu.
 • Raamatukogud Sõmerul, Lepnal ja Uhtnas jäävad avatuks teavikute laenutamiseks ja tagastamiseks, keelatud on muude ürituste, kogunemiste ja isikute viibimine raamatukogudes.
 • Sõmeru ja Ubja päevakeskused on vaba aja tegevusteks ja üritusteks suletud.
 • Uhtna hooldekodus kehtib külastuskeeld.

Rakvere Vallavalitsus on avatud tavapärastel aegadel, osaliselt toimub kaugtöö.

Palume jälgida Vabariigi Valitsuse ametlikke kanaleid, Terviseameti veebilehte: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus ning täita antud käitumisjuhiseid.

Rakvere Vallavalitsus teavitab elanikke muutustest olukorras ja teenuste osutamises valla veebilehe ning sotsiaalmeedia kanalite kaudu.

Infotelefonid elanikkonnale:

329 5944    vallavalitsuse üldtelefon E-R kell 8-16.30

529 0230    majandusspetsialist Janek Seidelberg

1220  perearsti nõuandeliin 24 h

1247  koroonaviiruse kriisitelefon (alustab tööd 16. märtsil)

Rakvere Vallavalitsus

***************************************************************************************************

INFO SUVISE VALVERÜHMA KOHTA 2020a.

Lp. LAPSEVANEMAD!

Suvise valverühma teenus on mõeldud neile peredele, kel puudub võimalus töölepinguseadusest tulenevat õigust põhipuhkust sobival ajal kasutada ning kelle jaoks on see möödapääsmatu.

 • Suvine valverühm toimub perioodil 1. juuli – 14.juuli 2020
 • Avaldused esitada hiljemalt 1.märtsiks lasteaia direktorile.
 • Lasteaia hoolekogu teeb laekunud avalduste põhjal ettepaneku suvise valverühma avamiseks (sh asukoha osas) hiljemalt 15. märtsiks.
 • Eelleping lasteaia ja lapsevanema vahel sõlmitakse hiljemalt 31. maiks.
 • Valverühma eest tasub lapsevanem eellepingu alusel lasteaia kohatasu ja toiduraha ettemaksuna 20.juuniks.

Uhtna maja on suletud 1. juuli- 31. juuli 2020

Sõmeru maja on suletud 15. juuli-31. juuli 2020

*********************************************************************************************************************************

Psühholoog Riina Türkel alustas tööd

Alates 10. oktoobrist 2019 hakkas psühholoog Riina Türkel osutama psühholoogilist nõustamist ja teraapiat Rakvere valla lastele ja õpilastele, nende vanematele ning kooli- ja lasteaiaõpetajatele.

Abi saamiseks tuleb pöörduda psühholoogi poole, broneerides aja telefonil 56492830. Kui nõustaja ei saa hetkel vastata,  saatke sõnum – soovin nõustamiseks aega broneerida – ning teiega võetakse ühendust. Vastuvõtud on igal neljapäeval, välja arvatud koolivaheaegadel.

Psühholoogi juurde jõudmiseks tuleb sõita Näpile, täpsemalt Näpi Kooli (aadress Näpi tee 10, Näpi, Rakvere vald). Kabinet asub esimesel korrusel.

Riina on psühholoogina töötanud 2007.a alates. Teda iseloomustatakse kui kiire taibu, suure töövõime ja professionaalsusega nõustajat. Ja nagu ta ise ütleb: „Mida rohkem on Sul tundetarkust, teadmisi, oskusi, seda enam peab seda jagama nendega, kes seda väga vajavad!“

Monica Jaanimets

haridus- ja noorsootöönõunik

*******************************************************************************************************************************************Lasteaia territooriumile tulles või lasteaiast minnes, palun sulgege enda järel alati aiaväravad!

Palun ärge parkige autot peavärava ette!

Täname!
*****************************************************************************************************************************************

INFO!

Vastavalt hoolekogu otsusele 08.10.2012

kinnitas hoolekogu lapse toidupäeva maksumuse piirmääraks 1.60 eur

Alates 01.09.2016  on toidupäeva maksumus 1.60 eurot.

…………………………………………………………………………………………………………………………

MUUDATUS:

Sõmeru Vallavolikogu määrus 27. aprill 2016 nr 49
Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
§2. Osalustasu suurus ja tasumine
Osalustasu suuruseks on alates 01.09.2016
18 (kaheksateist) eurot kuus ühe lapse kohta.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..