INFO SUVISE VALVERÜHMA KOHTA 2020a.

Lp. LAPSEVANEMAD!

Suvise valverühma teenus on mõeldud neile peredele, kel puudub võimalus töölepinguseadusest tulenevat õigust põhipuhkust sobival ajal kasutada ning kelle jaoks on see möödapääsmatu.

  • Suvine valverühm toimub perioodil 1. juuli – 14.juuli 2020
  • Avaldused esitada hiljemalt 1.märtsiks lasteaia direktorile.
  • Lasteaia hoolekogu teeb laekunud avalduste põhjal ettepaneku suvise valverühma avamiseks (sh asukoha osas) hiljemalt 15. märtsiks.
  • Eelleping lasteaia ja lapsevanema vahel sõlmitakse hiljemalt 31. maiks.
  • Valverühma eest tasub lapsevanem eellepingu alusel lasteaia kohatasu ja toiduraha ettemaksuna 20.juuniks.

Uhtna maja on suletud 1. juuli- 31. juuli 2020

Sõmeru maja on suletud 15. juuli-31. juuli 2020

*********************************************************************************************************************************

Psühholoog Riina Türkel alustas tööd

Alates 10. oktoobrist 2019 hakkas psühholoog Riina Türkel osutama psühholoogilist nõustamist ja teraapiat Rakvere valla lastele ja õpilastele, nende vanematele ning kooli- ja lasteaiaõpetajatele.

Abi saamiseks tuleb pöörduda psühholoogi poole, broneerides aja telefonil 56492830. Kui nõustaja ei saa hetkel vastata,  saatke sõnum – soovin nõustamiseks aega broneerida – ning teiega võetakse ühendust. Vastuvõtud on igal neljapäeval, välja arvatud koolivaheaegadel.

Psühholoogi juurde jõudmiseks tuleb sõita Näpile, täpsemalt Näpi Kooli (aadress Näpi tee 10, Näpi, Rakvere vald). Kabinet asub esimesel korrusel.

Riina on psühholoogina töötanud 2007.a alates. Teda iseloomustatakse kui kiire taibu, suure töövõime ja professionaalsusega nõustajat. Ja nagu ta ise ütleb: „Mida rohkem on Sul tundetarkust, teadmisi, oskusi, seda enam peab seda jagama nendega, kes seda väga vajavad!“

Monica Jaanimets

haridus- ja noorsootöönõunik

*******************************************************************************************************************************************Lasteaia territooriumile tulles või lasteaiast minnes, palun sulgege enda järel alati aiaväravad!

Palun ärge parkige autot peavärava ette!

Täname!
*****************************************************************************************************************************************

INFO!

Vastavalt hoolekogu otsusele 08.10.2012

kinnitas hoolekogu lapse toidupäeva maksumuse piirmääraks 1.60 eur

Alates 01.09.2016  on toidupäeva maksumus 1.60 eurot.

…………………………………………………………………………………………………………………………

MUUDATUS:

Sõmeru Vallavolikogu määrus 27. aprill 2016 nr 49
Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
§2. Osalustasu suurus ja tasumine
Osalustasu suuruseks on alates 01.09.2016
18 (kaheksateist) eurot kuus ühe lapse kohta.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..