Suvine töökorraldus Sõmeru Lasteaias Pääsusilm!

Uhtna maja on suletud 1.-31. juuli 2023

Sõmeru maja on suletud 17.-31. juuli 2023

************************************************************************************************************

Lp. lapsevanemad!

  • Suvine valverühm on avatud 3. juulist kuni 14. juulini 2023 Sõmeru majas
  • Avaldus esitada lasteaia direktorile hiljemalt 1. märtsiks
  • Lasteaia hoolekogu teeb laekunud avalduste põhjal otsuse valverühma avamise kohta hiljemalt 31. märtsiks.
  • Valverühma eest tasub lapsevanem lasteaia kohatasu 30. 00 eurot ja toiduraha ettemaksuarve alusel hiljemalt 22. juuniks.


**************************************************************************************************************
Haridusvaldkonna juhised ja muu ajakohase haridusvaldkonna info seoses COVID-19 pandeemiaga leiab:

https://www.hm.ee/et/koroona
Küsimuste korral palume pöörduda:
info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340.

Haridus- ja Teadusministeerium

*************************************************************************************************************

Hoolekogu kinnitas 2. juunil 2021 toidupäeva maksumuseks 2 eurot alates 1. september 2021.

8. jaanuaril 2021 on vallavolikogu poolt vastu võetud määrus, mis ühtlustab valla lasteaedade kohatasuks

20 eurot/kuus alates 1. september 2021

****************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

TÄHTSAMAD TEGEVUSED HARIDUS -JA TEADUSMINISTEERIUMILT SEOSES COVID-19 VIIRUSE TÕKESTAMISEGA 2020/2021 ÕPPEAASTAL!

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

Lasteaedade töökorralduse üle otsustab pidaja, lasteaia direktor leiab koostöös omavalitsusega optimaalseima lahenduse.

***************************************************************************************************

Hoolekogu koosoleku otsused, 10 03 2020:

Toidupäeva maksumuseks on alates 01.09.2020 on 1.80 eurot.

Piirmäära maksumuseks on  2.00 eurot.

*************************************************************************

Hoolekogu koosoleku otsused, 10 03 2020.

1. Direktor teeb lähtuvalt hoolekogu ettepanekust vallavalitsusele taotluse suvise valverühma avamiseks ajavahemikul 01 07 2020-14 07 2020.

(alus: KLS §19, lg (1) )

Hoolekogu poolt tehti ettepanek jälgida, kas lapsed, Hkeda valverühma registreeriti, saavad piisavalt puhata muul ajal.

2. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku suurendada laste arvu sõimerühmades 2 lapse võrra ja aiarühmades 4 lapse võrra. Ettepaneku vallavalitsusele edastab direktor.

(alus: KLS §7, lg (11))

3. Tõsta toidupäeva maksumuse piirmäära 2.00 euroni, sealjuures toidupäeva piirmäära maksumuseks alates 01.09.2020 määrata 1.80 eurot.

(alus: KLS §24, lg (3), p.5)

*****************************************************************************************************

Psühholoog Riina Türkel alustas tööd

Alates 10. oktoobrist 2019 hakkas psühholoog Riina Türkel osutama psühholoogilist nõustamist ja teraapiat Rakvere valla lastele ja õpilastele, nende vanematele ning kooli- ja lasteaiaõpetajatele.

Abi saamiseks tuleb pöörduda psühholoogi poole, broneerides aja telefonil 56492830. Kui nõustaja ei saa hetkel vastata,  saatke sõnum – soovin nõustamiseks aega broneerida – ning teiega võetakse ühendust. Vastuvõtud on igal neljapäeval, välja arvatud koolivaheaegadel.

Psühholoogi juurde jõudmiseks tuleb sõita Näpile, täpsemalt Näpi Kooli (aadress Näpi tee 10, Näpi, Rakvere vald). Kabinet asub esimesel korrusel.

Riina on psühholoogina töötanud 2007.a alates. Teda iseloomustatakse kui kiire taibu, suure töövõime ja professionaalsusega nõustajat. Ja nagu ta ise ütleb: „Mida rohkem on Sul tundetarkust, teadmisi, oskusi, seda enam peab seda jagama nendega, kes seda väga vajavad!“

Monica Jaanimets

haridus- ja noorsootöönõunik

*******************************************************************************************************************************************Lasteaia territooriumile tulles või lasteaiast minnes, palun sulgege enda järel alati aiaväravad!

Palun ärge parkige autot peavärava ette!

Täname!
*****************************************************************************************************************************************