Uhtna maja ootab oma meeskonda tööle

ÕPETAJA ABI

Töö kirjeldus:

 • abistab õpetajat kõikide tegevuste läbiviimisel ja ettevalmistamisel
 • koostöös õpetajaga tagab laste järelevalve ning sisustab laste aega (ka õuesoleku ajal)
 • toetab laste tervislike harjumuste  ja isikliku hügieeni oskuste kujundamist
 • serveerib toidu ning koristab ja peseb lauanõud
 • tagab rühmaruumide puhtuse

Ootused kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus
 • oskus teha meeskonnatööd

Tööle asumise aeg: 12.oktoober 2023

Täiendav info tel. 3220852, 53879444

***************

Uute sõimerühma laste harjutamine algab 28. augustil 2023 kell 9.00. Harjutamise perioodil 28.- 31. august toitlustamist ei toimu.

MEELESPEA LAPSEVANEMALE:

HEA LAPSEVANEM, AITA LAPSEL LASTEAIAGA KOHANEDA! Peaaegu kõik lapsed, kes hakkavad lasteaias käima, kohanevad seal mõne aja möödudes. Kuid sõimerühmas võib väikeste laste harjumine uue keskkonnaga vahel kauem aega võtta, ehkki lasteaia personal püüab lapse kohanemist igati toetada. Lapsevanem saab oma last aidata, valmistades teda ette lasteaeda tulekuks ja toetades teda kõigiti sel perioodil. Lasteaia personal saab toetada perekonda ja olla valmis pere tulekuks lasteaeda.

Lapsevanematele võib põhjustada muret teadmatus sellest, mis terve päeva jooksul lapsega lasteaias toimub. Lapsevanemate pingestatud, muretsev hoiak suurendab ka lapse emotsionaalseid pingeid, mis võivad väljenduda nutuna teiste laste juuresolekul.

Pakume mõningaid nõuandeid, et kohanemisraskused lasteaias kergemini ületada.

Lapse kohanemisele aitab palju kaasa see, kui teda on eelnevalt harjutatud lasteaia päevakavaga:

SÕIMERÜHMA PÄEVAKAVA

7.00 – 8.20          laste vastuvõtt

8.20                     hommikusöök

9.00                     hommikuring, õppetegevused, mängud

10.15                   riietumine, õuesolek

11.50                   lõunasöök

13.00 – 15.00      lõunauinak

15.50                   oode

16.00 – 18.15      õppetegevused, mängud

KUIDAS SAAVAD LAPSEVANEMAD OMA LAST AIDATA?

 • Alustage lasteaiaga tutvumist aegsasti ning varuge piisavalt aega ja kannatust kohanemisperioodiks.
 • Olge veendunud ja kindlad endas, et lasteaed on teie lapse jaoks antud momendil parim paik. Laps tunnetab väga hästi, kui te selles kahtlete. Ta kasutab selle kohe ära ja muudab mõlemale lahkumise raskeks. Teie rõõmus ja positiivne hoiak on lapsele igati toeks, sest lapsed peegeldavad oma vanemate emotsioone.
 • Rääkige lapsele, mis koht lasteaed on, miks lapsed seal käivad, miks teie tahate, et laps seal käima hakkaks ja et ta jääb lasteaeda ilma teieta.
 • Ühtlustage lapse kodune päevakava ja menüü lasteaia omaga, õpetage last sööma toite, mis on lasteaia menüüs. Õpetage laps iseseisvalt sööma (laua taga istuma, lusikat hoidma, kruusi hoidma)  ja potil käima, samuti peaks laps lasteaeda tulles oskama ka riietumisel ise kaasa tegutseda.
 • Rääkige lähedastele ja tuttavatele lapse juuresolekul, kui tore see on, et meie laps hakkab lasteaias käima.
 • Last hirmutab teadmatus.  Rääkige lapsele arusaadavalt, mida lapsed lasteaias päeva jooksul teevad. Näiteks jalutuskäigust, riietumisest, mängudest, sellest, mida tehakse peale lõunauinakut, sellest, kes lapsi abistavad, jms. Mida täpsem on teie jutustus, mida sagedamini te seda kordate, seda kindlamalt laps end tunneb. Kui laps näeb, et tegevused lasteaias toimuvadki nii, nagu kodus oli räägitud, tunneb ta ennast kindlamini.
 • Rääkige lapsega ka võimalikest raskustest ja sellest, kelle poole ta võib pöörduda, kui on mure. Selgitage lapsele, et võib-olla ei saa kõike, mida ta soovib, esimesel nõudmisel täita. Rühmas on palju lapsi ja vahel tuleb  olla kannatlik ning oodata oma järjekorda. Võite kodus lapsega kõik võimalikud situatsioonid läbi mängida.
 • Pange lapsega koos valmis tema lemmikmänguasi või kaisuloom, mille ta lasteaeda kaasa võtab, see annab lapsele turvatunnet.
 • Õpetage last tutvuma teiste lastega, pöörduma nende poole nimega. Õpetage, kuidas küsida mänguasju teiselt lapselt või õpetajalt ja mida öelda, kui lubada mängida oma mänguasjadega.
 • Laps kohaneb kiiremini, kui tal on eelnevalt olnud võimalus igapäevaselt suhelda teiste laste ja täiskasvanutega. Aidake last selles!
 • Esimesel päeval lasteaias vaadake üle ruumid, arutage, mida seal tehakse. Laske lapsel uurida, avastada ja mängida.
 • Esimestel päevadel ei ole soovitav jätta last üksi rühma kauemaks, kui 1- 2 tundi.
 • Lõunauinakule on soovitav jätta laps mitte enne teist nädalat ning kokkuleppel lapse õpetajatega.
 • Usaldage lapse õpetajate nõuandeid ka selles osas, mis puudutab lapse valmisolekut üksi lasteaeda jääda.
 • Teadke, et mida paremad on teie suhted rühma personali, teiste lapsevanemate ja lastega, seda paremini kohaneb teie laps.
 • Olge mõistvad ja kannatlikud teiste suhtes, täiuslikke inimesi ei ole olemas!
 • Usaldage rühmaõpetajaid, pühendage nad kõigesse lapsega seonduvasse – nagu lapse tervis, tema harjumused, eripära, lemmiktegevused, vastumeelsused, hirmud, meelistoidud, uneajad, magamajäämise harjumused, lapse kodune käitumine, öine uni, söögiisu, kodused rõõmud ja mured, suhtlemisringkond, koduloomad – siis teab õpetaja kõike seda lapsega suhtlemisel arvesse võtta.
 • Lapse juuresolekul vältige kriitilisi märkusi lasteaia või õpetajate suhtes, mitte kunagi ärge hirmutage last lasteaiaga.
 • Kohanemisperioodil toetage last emotsionaalselt. Nüüd olete oma lapsega koos märksa vähem. Seda rohkem püüdke koos olles suhelda, küsida, kuulata, kallistada, lasta lapsel teie lähedal olla.
 • Võimalusel ärge jätke oma last liiga pikaks päevaks lasteaeda, see oleks tervislikum lapse närvikavale.
 • Mõelge kodus lapsega koos läbi lihtne lahkumise viis. Leppige selles eelnevalt kokku.
 • Kui lapsest lahkumine osutub raskeks, siis tuleks ilmutada enesekindlust, olla optimistlik, teha nalja.
 • Kui hommikul lapsest lahkumine toimub ikkagi raskustega, siis võib  järgida mõningaid soovitusi:
 1. öelge lapsele kindlalt, heatahtliku tooniga, et teil on aeg minna
 2. kallistage last oma tavalisel moel ja minge kohe ära
 3. ilmutage enesekindlust ka last õpetajale üle andes, öeldes neile näiteks, et teil tuleb täna kindlasti lõbus päev
 4. öelge lapsele, millal talle järele tulete, kuid olge täpne ja pidage oma lubadusest kinni
 5. lahkuge, kui olete hüvasti jätnud

Kui lapsevanemad on kodus kohanemisega seonduvad küsimused läbi mõelnud, on ise rahulikud ja kindlad ning julgustavad ja toetavad oma last, siis kulgeb lapse kohanemine lasteaias rahulikult ja ta harjub uue elurütmiga.

Veel soovitusi:

 • Lapse õueriided peaks olema kergesti pestavad, küllalt avarad, suurte nööpide või lukuga. Jalatsid kergesti jalga pandavad ja ilmale vastavad. Kindad on õmmeldud paela külge. NB! Sõimes ei kasutata sõrmikuid.
 • Pange lasteaeda kaasa puhaste riiete komplekt ning kott musta pesu jaoks. Taskurätiks sobivad paberrätikud.
 • Tooge laps lasteaeda puhtalt, küüned ja juuksed lõigatud. Selga pange lapsele mugavad, kerged, õhku läbi laskvad riided vastavalt ilmale ja toatemperatuurile.

*************************************************************************************************************

Suvine töökorraldus Sõmeru Lasteaias Pääsusilm!

Uhtna maja on suletud 1.-31. juuli 2023

Sõmeru maja on suletud 17.-31. juuli 2023

************************************************************************************************************

Lp. lapsevanemad!

 • Suvine valverühm on avatud 3. juulist kuni 14. juulini 2023 Sõmeru majas
 • Avaldus esitada lasteaia direktorile hiljemalt 1. märtsiks
 • Lasteaia hoolekogu teeb laekunud avalduste põhjal otsuse valverühma avamise kohta hiljemalt 31. märtsiks.
 • Valverühma eest tasub lapsevanem lasteaia kohatasu 30. 00 eurot ja toiduraha ettemaksuarve alusel hiljemalt 22. juuniks.


**************************************************************************************************************
Haridusvaldkonna juhised ja muu ajakohase haridusvaldkonna info seoses COVID-19 pandeemiaga leiab:

https://www.hm.ee/et/koroona
Küsimuste korral palume pöörduda:
info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340.

Haridus- ja Teadusministeerium

*************************************************************************************************************

Hoolekogu kinnitas 2. juunil 2021 toidupäeva maksumuseks 2 eurot alates 1. september 2021.

8. jaanuaril 2021 on vallavolikogu poolt vastu võetud määrus, mis ühtlustab valla lasteaedade kohatasuks

20 eurot/kuus alates 1. september 2021

****************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

TÄHTSAMAD TEGEVUSED HARIDUS -JA TEADUSMINISTEERIUMILT SEOSES COVID-19 VIIRUSE TÕKESTAMISEGA 2020/2021 ÕPPEAASTAL!

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

Lasteaedade töökorralduse üle otsustab pidaja, lasteaia direktor leiab koostöös omavalitsusega optimaalseima lahenduse.

***************************************************************************************************

Hoolekogu koosoleku otsused, 10 03 2020:

Toidupäeva maksumuseks on alates 01.09.2020 on 1.80 eurot.

Piirmäära maksumuseks on  2.00 eurot.

*************************************************************************

Hoolekogu koosoleku otsused, 10 03 2020.

1. Direktor teeb lähtuvalt hoolekogu ettepanekust vallavalitsusele taotluse suvise valverühma avamiseks ajavahemikul 01 07 2020-14 07 2020.

(alus: KLS §19, lg (1) )

Hoolekogu poolt tehti ettepanek jälgida, kas lapsed, Hkeda valverühma registreeriti, saavad piisavalt puhata muul ajal.

2. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku suurendada laste arvu sõimerühmades 2 lapse võrra ja aiarühmades 4 lapse võrra. Ettepaneku vallavalitsusele edastab direktor.

(alus: KLS §7, lg (11))

3. Tõsta toidupäeva maksumuse piirmäära 2.00 euroni, sealjuures toidupäeva piirmäära maksumuseks alates 01.09.2020 määrata 1.80 eurot.

(alus: KLS §24, lg (3), p.5)

*****************************************************************************************************

Psühholoog Riina Türkel alustas tööd

Alates 10. oktoobrist 2019 hakkas psühholoog Riina Türkel osutama psühholoogilist nõustamist ja teraapiat Rakvere valla lastele ja õpilastele, nende vanematele ning kooli- ja lasteaiaõpetajatele.

Abi saamiseks tuleb pöörduda psühholoogi poole, broneerides aja telefonil 56492830. Kui nõustaja ei saa hetkel vastata,  saatke sõnum – soovin nõustamiseks aega broneerida – ning teiega võetakse ühendust. Vastuvõtud on igal neljapäeval, välja arvatud koolivaheaegadel.

Psühholoogi juurde jõudmiseks tuleb sõita Näpile, täpsemalt Näpi Kooli (aadress Näpi tee 10, Näpi, Rakvere vald). Kabinet asub esimesel korrusel.

Riina on psühholoogina töötanud 2007.a alates. Teda iseloomustatakse kui kiire taibu, suure töövõime ja professionaalsusega nõustajat. Ja nagu ta ise ütleb: „Mida rohkem on Sul tundetarkust, teadmisi, oskusi, seda enam peab seda jagama nendega, kes seda väga vajavad!“

Monica Jaanimets

haridus- ja noorsootöönõunik

*******************************************************************************************************************************************Lasteaia territooriumile tulles või lasteaiast minnes, palun sulgege enda järel alati aiaväravad!

Palun ärge parkige autot peavärava ette!

Täname!
*****************************************************************************************************************************************