Lp. lapsevanemad!

Seoses COVID-19 viiruse levikuga palume Teil rühmaruumi mitte siseneda. Kui sisenemine on vajalik, palume kasutada maski.

Täname mõistva suhtumise eest!

21.09.2020

***************************************************************************************************

TÄHTSAMAD TEGEVUSED HARIDUS -JA TEADUSMINISTEERIUMILT SEOSES COVID-19 VIIRUSE TÕKESTAMISEGA 2020/2021 ÕPPEAASTAL!

https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_koolialgusepakett_a4_2020-2021_viimane.pdf

Lasteaedade töökorralduse üle otsustab pidaja, lasteaia direktor leiab koostöös omavalitsusega optimaalseima lahenduse.

***************************************************************************************************

Uhtna maja

Kuni 21. august 2020 töötab Uhtna majas Pokude rühm. Alates 24. augustist avatud kõik rühmad. Uute laste harjutamine sõimerühmas (Pintselsabad) algab 24. augustil kell 9.00.

Sõmeru maja

17.-21. august 2020 avatud:

Mummukesed

Nublud koos Midli-Madli rühma lastega

Mõmmikud koos Sipsiku ja Krati rühma lastega. Alates 24. augustist avatud kõik rühmad. Uute laste harjutamine sõimerühmas (Midli-Madli) algab 24. augustil kell 9.00.

********************************************************************************************************

Hoolekogu koosoleku otsused, 10 03 2020:

Toidupäeva piirmäära maksumuseks on alates 01.09.2020 on 1.80 eurot.

Toidupäeva piirmäära maksumuseks alates 01.01.2020 on  2.00 eurot.

*********************************************************************************************************

 

Rakvere Vallavolikogu otsusega 27. mai 2020 taastatakse arvete esitamine valla munitsipaallasteaedades vanemate poolt tasumisele kuuluva osa eest alates 01.06.2020.

***********************************************************************************************************

 Alates 18. maist töötavad kõik rühmad nii Sõmeru kui ka Uhtna majas.

**********************************************************************************************************

 

KAUNIST EMADEPÄVA!

EMA ARMASTUS ON MESI, MUSIMAGUS LAPSEPÕLV, SOE PÄIKE, RANNAVESI, KODUHOIDEV METSANÕLV.
EMA ARMASTUS ON UHKUS, LAPSE ÕNNEST ELUTEEL……
 

*************************************************************************

Lp. lapsevanemad!

Edastame Rakvere valla soovitused lasteaedade töökorralduse kohta.

RAKVERE VALLA SOOVITUSED LASTEAEDADELE ERIOLUKORRAST VÄLJUMISEL

5. mai 2020

Seoses eriolukorra tingimuste leevendamisega alates 15. maist 2020 võib lastevanematel tekkida aina suurem vajadus oma lapsi lasteaedadesse viia.

Põhimõtted ja ettevaatusabinõud, millest Rakvere Vallavalitsus soovitab kinni pidada juhindudes Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Haridustöötajate Liidu nõuetest ja ettepanekutest on järgmised:

 • Eelkõige vajavad lasteaiakohti lapsed, kelle vanematel on vaja tööle asuda ning kellel ei ole teisi hoiuvõimalusi (kui võimalik, enne sügist lapsi mitte lasteaeda viia).
 • Täiendavat õpet võivad vajada koolieelikud.
 • Lastevanematel palume mõistvat suhtumist ja tuua lasteaedadesse ainult terveid lapsi. Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet “Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga”) kontrollida hommikul lasteaeda või lastehoidu tulnud laste tervist ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) need koju viia.
 • Avada pigem rohkem rühmi, aga vähema laste hulgaga. Lasteaed jälgib laste arvu rühmades ja vajadusel muudab laste koosseisu rühmas.
 • Korraldada laste üleandmine õues. Kõik see vähendab lastevanemate liikumist lasteaia ruumides, suuremate seltskondade tekkimist ja omavahelist kokkupuudet.
 • Paljude ekspertide soovitusel tuleks lasteaiatöötajatel maski kanda eelkõige vanematega kokkupuutes. Ka lastevanematel endil on soovitav lasteaeda tulles seda teha.
 • Väga rangelt tuleb kinni pidada üldistest hügieenireeglitest ja pöörata erilist tähelepanu kätepesule. Kutsume lastevanemaid varustama lapsi nende isiklike joogitopside või tassidega (ühekordsed või korduvkasutatavad).
 • Viiruste leviku vähendamiseks on soovitav koju jätta ka isiklikud mänguasjad.
 • Respiratoorsete haigusnähtudega õpetajad ja töötajad peavad jääma koju.
 • Soovitame kõikidel järgida Terviseameti poolt esitatud ettekirjutusi https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhend_lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_04.04.20.pdf
 • Viiruse edasine levik ning kogu riigi võimalikult kiire kriisist väljumine eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist ja koostööd.
 • Omavalitsus tagab lasteaiatöötajatele kõik vajalikud isikukaitsevahendid.

****************************************************************************************************

 • Lasteaia  kohatasu maksmine.

Rakvere Vallavolikogu otsustas peatada alates 01.04.2020 kuni Rakvere Vallavolikogu uue otsuseni Rakvere valla poolt arvete esitamine Rakvere valla munitsipaallasteaedades vanemate poolt tasumisele kuuluvale kohatasule.

*****************************************************************************************************

 

Hoolekogu koosoleku otsused, 10 03 2020.

1. Direktor teeb lähtuvalt hoolekogu ettepanekust vallavalitsusele taotluse suvise valverühma avamiseks ajavahemikul 01 07 2020-14 07 2020.

(alus: KLS §19, lg (1) )

Hoolekogu poolt tehti ettepanek jälgida, kas lapsed, keda valverühma registreeriti, saavad piisavalt puhata muul ajal.

2. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepaneku suurendada laste arvu sõimerühmades 2 lapse võrra ja aiarühmades 4 lapse võrra. Ettepaneku vallavalitsusele edastab direktor.

(alus: KLS §7, lg (11))

3. Tõsta toidupäeva maksumuse piirmäära 2.00 euroni, sealjuures toidupäeva piirmäära maksumuseks alates 01.09.2020 määrata 1.80 eurot.

(alus: KLS §24, lg (3), p.5)

*****************************************************************************************************

Tähtis teave!

Rakvere Vallavalitsuses toimus 13. märtsil valdkonnaspetsialistide ja hallatavate asutuste juhtide osalusel koosolek ning vallavalitsuse erakorraline istung, kus arutati läbi eriolukorraga seotud tegevuste edaspidine korraldamine.

COVID-19 viiruse leviku vältimiseks viiakse alates 16. märtsist sisse järgmised muudatused valla asutuste töös:

 • Sõmeru, Uhtna, Lasila, Veltsi ja Näpi koolides peatatakse tavapärane õppetöö ning minnakse üle kaug- ja koduõppevormile. E-õppele üleminekuga seoses ei toimi ka õpilastransport.
 • Sõmeru, Uhtna, Lasila ja Veltsi lasteaiarühmad on avatud, võimalusel on soovitav jätta lapsed koju, kindlasti peavad koju jääma haiged või viirushaiguse tunnustega lapsed.
 • Laste ja noorte ning täiskasvanute huviringide tegevus peatatakse,  valla noortekeskused suletakse, üritusi ei toimu.
 • Raamatukogud Sõmerul, Lepnal ja Uhtnas jäävad avatuks teavikute laenutamiseks ja tagastamiseks, keelatud on muude ürituste, kogunemiste ja isikute viibimine raamatukogudes.
 • Sõmeru ja Ubja päevakeskused on vaba aja tegevusteks ja üritusteks suletud.
 • Uhtna hooldekodus kehtib külastuskeeld.

Rakvere Vallavalitsus on avatud tavapärastel aegadel, osaliselt toimub kaugtöö.

Palume jälgida Vabariigi Valitsuse ametlikke kanaleid, Terviseameti veebilehte: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus ning täita antud käitumisjuhiseid.

Rakvere Vallavalitsus teavitab elanikke muutustest olukorras ja teenuste osutamises valla veebilehe ning sotsiaalmeedia kanalite kaudu.

Infotelefonid elanikkonnale:

329 5944    vallavalitsuse üldtelefon E-R kell 8-16.30

529 0230    majandusspetsialist Janek Seidelberg

1220  perearsti nõuandeliin 24 h

1247  koroonaviiruse kriisitelefon (alustab tööd 16. märtsil)

Rakvere Vallavalitsus

***************************************************************************************************

 

 

INFO SUVISE VALVERÜHMA KOHTA 2020a.

Lp. LAPSEVANEMAD!

Suvise valverühma teenus on mõeldud neile peredele, kel puudub võimalus töölepinguseadusest tulenevat õigust põhipuhkust sobival ajal kasutada ning kelle jaoks on see möödapääsmatu.

 • Suvine valverühm toimub perioodil 1. juuli – 14.juuli 2020
 • Avaldused esitada hiljemalt 1.märtsiks lasteaia direktorile.
 • Lasteaia hoolekogu teeb laekunud avalduste põhjal ettepaneku suvise valverühma avamiseks (sh asukoha osas) hiljemalt 15. märtsiks.
 • Eelleping lasteaia ja lapsevanema vahel sõlmitakse hiljemalt 31. maiks.
 • Valverühma eest tasub lapsevanem eellepingu alusel lasteaia kohatasu ja toiduraha ettemaksuna 20.juuniks.

Uhtna maja on suletud 1. juuli- 31. juuli 2020

Sõmeru maja on suletud 15. juuli-31. juuli 2020

*********************************************************************************************************************************

Psühholoog Riina Türkel alustas tööd

Alates 10. oktoobrist 2019 hakkas psühholoog Riina Türkel osutama psühholoogilist nõustamist ja teraapiat Rakvere valla lastele ja õpilastele, nende vanematele ning kooli- ja lasteaiaõpetajatele.

Abi saamiseks tuleb pöörduda psühholoogi poole, broneerides aja telefonil 56492830. Kui nõustaja ei saa hetkel vastata,  saatke sõnum – soovin nõustamiseks aega broneerida – ning teiega võetakse ühendust. Vastuvõtud on igal neljapäeval, välja arvatud koolivaheaegadel.

Psühholoogi juurde jõudmiseks tuleb sõita Näpile, täpsemalt Näpi Kooli (aadress Näpi tee 10, Näpi, Rakvere vald). Kabinet asub esimesel korrusel.

Riina on psühholoogina töötanud 2007.a alates. Teda iseloomustatakse kui kiire taibu, suure töövõime ja professionaalsusega nõustajat. Ja nagu ta ise ütleb: „Mida rohkem on Sul tundetarkust, teadmisi, oskusi, seda enam peab seda jagama nendega, kes seda väga vajavad!“

Monica Jaanimets

haridus- ja noorsootöönõunik

*******************************************************************************************************************************************Lasteaia territooriumile tulles või lasteaiast minnes, palun sulgege enda järel alati aiaväravad!

Palun ärge parkige autot peavärava ette!

Täname!
*****************************************************************************************************************************************

INFO!

Vastavalt hoolekogu otsusele 08.10.2012

kinnitas hoolekogu lapse toidupäeva maksumuse piirmääraks 1.60 eur

Alates 01.09.2016  on toidupäeva maksumus 1.60 eurot.

…………………………………………………………………………………………………………………………

MUUDATUS:

Sõmeru Vallavolikogu määrus 27. aprill 2016 nr 49
Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
§2. Osalustasu suurus ja tasumine
Osalustasu suuruseks on alates 01.09.2016
18 (kaheksateist) eurot kuus ühe lapse kohta.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..