Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 22, lõige 3-le, nõustab Sõmeru lasteaed Pääsusilm lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teenindus piirkonnas elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
Eelnevalt  registreerida telefonil:
53879444 – õppealajuhataja Margit Kukor
32 20852 Sõmeru majas/ 53365233 Uhtna majas- direktor Evi Metsmaaker