Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 22, lõige 3-le, nõustab Sõmeru lasteaed Pääsusilm lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe-ja kasvatusküsimustes.
Eelnevalt  registreerida telef.
32 44102 õppealajuhataja
32 20852 direktor