Avaldus – lasteaeda vastuvõtt.  Avaldus lasteaeda vastuvõtuks- vajalik täita lapse lasteaeda vastuvõtuks. Blanketti on võimalik arvutisse alla laadida,
seejärel digitaalselt ära täita ning saata aadressile info@paasusilm.ee

Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord Rakvere Vallas.
Laste lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Avaldus – lasteaiast lahkumine