KOOLIEELSES EAS LASTE SEKSUAALKASVATUS: keha, tunded ja turvalisus.
Metoodiline materjal lapse seksuaalse arengu toetamiseks:
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/154652678970_seksuaalkasvatus.pdf
https://intra.tai.ee//images/prints/documents/154652639359_laste_seksuaalne_areng.pdf
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
VEEBILEHT tarkvanem.ee   JUHENDAB LAPSEVANEMAID LASTEKASVATAMISE KEERULISES TÖÖS.
Veebilehelt saate:
  • kasulikke teadmisi.
  • infot ja nõuandeid.
  • vastused erinevatele küsimustele.
  • testida enda teadmisi alkoholi ja tubakaga seotud küsimustes.
  • infot vanemlike oskuste arendamise koolituste kohta.
  • küsimusi esitada e-nõuandlas.         

 Jooksvalt saab värskeid nõuandeid ja nippe ka Facebooki lehelt https://www.facebook.com/tarkvanem/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LAPSE KÕNE ARENDAMINE

SOOVITUSED JA VAJALIKUD NÕUANDED!

LAPSE KÕNE ARENDAMISEST – Autor Puiga Põhikooli logopeed- eripedagoog Malle Tolga

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::