Sõmeru lasteaed Pääsusilm on 9 rühmaline lasteaed, millest
6 rühma asuvad Sõmeru vallas Sõmerul, Aia 1

3rühma Uhtnas, Nooruse 11