Sõmeru Lasteaed Pääsusilm on 9 rühmaline lasteaed, millest
6 rühma Sõmerul, Aia 1

3 rühma Uhtnas, Nooruse 11