Tähetäpsid 

Õpetaja Piia Allvee
Õpetaja Annika Aasa

Õpetaja abi Dagmar Lõhmus

Rühma meiliaadress – tahetapsid@paasusilm.ee

Hoolekogu liige –  Kersti Sass