Pintselsabad (sõimerühm)

“Pintsliga või pintslita, Pintselsaba toimekas”

Õpetaja Heli Vassar
Õpetaja Terje Vilbo
Õpetaja abi Eret Ubar

Rühma meiliaadress – pintselsabad@paasusilm.ee

Hoolekogu liige – Minna Õunap