Sõmeru Lasteaed avati 1965-ndal aastal, praeguses majas asutakse aastast 1974. Hoone ehitati 6- le rühmale.
Pikka aega, kuni 2008a. kevadeni asus ühe rühma ruumides Sõmeru raamatukogu. Hetkel on rühmi 6
(1 sõimerühm ja 5 lasteaiarühma).

Uhtna Lasteaia hoone ehitati 1977- ndal aastal. Tegemist oli majanditevahelise lasteaiaga, kus oli 4 rühma.
Maja sai nimeks Uhtna Lastepäevakodu Pääsusilm.

Tänasel päeval töötab 1 sõimerühm ja 2 lasteaiarühma ning ühe rühma ruumid on Uhtna raamatukogu käsutuses.

Mõlemad lasteaiad kuuluvad 1992- st aastast Sõmeru vallale. Alates 01.10.2003 liideti Sõmeru Lasteaed ja
Uhtna Lasteaed Pääsusilm ühise juhtimise alla ning lasteaia nimeks sai Sõmeru Lasteaed Pääsusilm.