Sõmeru Lasteaed Pääsusilm
Aia 1, 44201, Sõmeru
Telefon: 322 0853 Sõmeru maja
3257896 Uhtna maja
E-post: info@paasusilm.ee