Sõmeru Lasteaed Pääsusilm
Sõmeru maja
Aia 1, 44201, Sõmeru
telef. 322 0853
E-post: info@paasusilm.ee

Uhtna maja
Nooruse 11, 44202 Uhtna
telef. 3257896
E-post: info@paasusilm.ee