Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium.
Ida piirkonna Lääne-Virumaa eksperdi kontaktandmed:
Marianne Kivimurd-Tarelkina
marianne.kivimurd-tarelkina@hm.ee