Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu, 50088, e-post: hm@hm.ee
telefon 735 0222