Midli-Madli

Õpetaja Liina Tinus
Õpetaja Tiiu Paulus
Õpetaja abi Siina Medvedjeva

Oleme sõbralikud, heatahtlikud, oskame üksteisega arvestada. Liigume palju värskes õhus, uurime loodust,
vaatleme puid ja põõsaid, uurime luupide abil putukaid jne. Käelistes tegevustes kasutame eritehnikaid.
Peame meeles iga lapse sünnipäeva, maiustame koos ja kingime sünnipäevalapsele kaardi koos toreda
luuletusega. Meie rühma väärtused on: kodu, hoolivus, mäng, tervis ja töö.

Rühma meiliaadress – midlimadli@paasusilm.ee

Rühma telefon – 57 433951

Hoolekogu liige – Kristi Ale