Kratid 

Õpetaja -Airi Päll

Õpetaja- Tiia Pikker

Tugiisik- Viktoria Nikitina – lapsehoolduspuhkusel

Annika Pedova – õpetaja abi

Oleme uudishimulikud, kuna vaatleme kõike ümbritsevat avatud silmil ja uudistavalt. Üksteisega oleme
sõbralikud ning peame lugu ka iseendast. Armastame oma vanemaid, sõpru, loomi ja loodust. Enamasti
oleme head lapsed, kuigi vahel teeme Krati-tempe ka!

Rühma meiliaadress – kratid@paasusilm.ee

Rühma telefon – 5388 2684

Hoolekogu liige – Maia Kärdla