Kratid 

Õpetaja Kristel Floren
Õpetaja assistent Airi Päll
Annika Pedova – assistendi asendaja
Õpetaja abi Rita Mölder

 

Oleme uudishimulikud, kuna vaatleme kõike ümbritsevat avatud silmil ja uudistavalt. Üksteisega oleme
sõbralikud ning peame lugu ka iseendast. Armastame oma vanemaid, sõpru, loomi ja loodust. Enamasti
oleme head lapsed, kuigi vahel teeme Krati-tempe ka!

Rühma meiliaadress – kratid@paasusilm.ee

Rühma telefon – 56326688

Hoolekogu liige – Mario Mikvere