Toitlustustasu ja osalustasu arvestamine ja tasumine.

1. Lapsevanem osaleb lasteaias lapse toitlustamise kulude ning lasteaia majandamiskulude, personali
töötasu ja õppevahendite kulude (edaspidi osalustasu) katmises.
2. Lapse toitlustamistasu arvestamise aluseks on kohaloleku tabelisse kantud päevade ja toidukordade arv.
3. Lapse toidupäeva maksumuse kinnitab lasteaia hoolekogu.
Söögikorra maksumus moodustab
hommikusöögi korral 25%, lõunasöögi korral 50% ning oote korral 25% toidupäeva maksumusest.
4. Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja õppevahendite kuludes lapsevanemate poolt kaetava
osa suuruse lapse kohta kinnitab Rakvere Vallavolikogu.
5. Vanema osa määraks on 20 (kakskümmend) eurot kuus ühe lapse kohta. ( Sõmeru Lasteaed Pääsusilm kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine , Vallavolikogu  08.01.2021 määrus nr 78).
6. Osalustasu tuleb vanemal tasuda 11 kuu eest aastas, v. a. juhul, kui laps kasutab juulis suvist valverühma teenust.
7. Osalustasu tuleb vanemal tasuda esitatud arve alusel jooksva kuu eest Rakvere Vallavalitsuse arvelduskontole.
8. Vanem vabastatakse osalustasu maksmisest juhul, kui perest käib valla lasteasutuses kolm ja enam last ning laste elukohana rahvastikuregistris registreeritud Rakvere vald.
9. Toitlustamise eest tasub vanem vastavalt lapse toidupäevade arvule lapse lasteasutuses kohal viibitud aja eest 50% ulatuses.
10.  Puudega lapse vanem vabastatakse toiduraha maksmisest.

11.  Lapse puuduma jäämisest teavitab lapsevanem rühma õpetajat , edastades teate ELIISI- is  või telefoni teel. Teavitades lapse puuduma jäämisest hommikul enne 8.45, märgitakse laps puuduma samast päevast (kirja läheb ainult hommikusöök), hilisemal teavitamisel või mitte teavitamisel järgmisest päevast. Lapse taas tulekust lasteaeda annab vanem rühma õpetajale teada hiljemalt eelmise tööpäeva kella 17.00 ks.