Direktor
Evi Metsmaaker
telefon: 322 0852
e-mail: evi@paasusilm.ee
Õppealajuhataja
Monika Gustavson
telefon: 324 4102
e-mail: monika@paasusilm.ee
Juhiabi
Kaili Lipitski
telefon: 322 0853 mob: 5037490
e-mail: kaili@paasusilm.ee
Muusikaõpetaja
Mirja Markson
e-mail: muusikaopetaja@paasusilm.ee
Liikumisõpetaja
Kersti Piht
liikumine@paasusilm.ee
LogopeedTiiu Mähar

tiiumahar@hotmail.com

mob: 5209953
Kokad
Mariia Gavryliuk
Rita Mölder
Majahoidja
Urmas Karrik

Õpetajad
Ave Naab
Liis Lillepea
Evelin Aasa
Tiiu Paulus
Elle Ulm
Külli Hallik-Vilu
Anna-Liisa Tasa
Liina Tinus
Kristel Floren- lapsehoolduspuhkusel
Terje Ristna
Sirje Vabamägi
Milvi Hallik – asendusõpetaja

Tiia Pikker- asendaja
Õpetaja assistent
Airi Päll- lapsehoolduspuhkusel
Viktoria Nikitina – asendaja
Õpetaja abid
Katrin Sergejenkov
Siina Medvedjeva
Ulvi Ilves
Annika Pedova
Janne Nuiamäe
Karin Timm
Tugiisik
Maimu Veidenberg