Direktor
Evi Metsmaaker
telefon: 322 0852
e-mail: evi@paasusilm.ee
Õppealajuhataja
Monika Gustavson
telefon: 324 4102
e-mail: monika@paasusilm.ee
Juhiabi
Kaili Lipitski
telefon: 322 0853 mob: 5037490
e-mail: karin@paasusilm.ee
Muusikaõpetaja
Mirja Markson
e-mail: muusikaopetaja@paasusilm.ee
Liikumisõpetaja
Kersti Piht
liikumine@paasusilm.ee
Logopeedlogopeed@paasusilm.ee
Kokad
Mariia Gavryliuk
Anne Silm
Majahoidja-koristaja
Eha Siderov
Õpetajad
Ave Naab
Liis Lillepea
Evelin Aasa
Tiiu Paulus
Elle Ulm
Külli Hallik-Vilu
Anna-Liisa Tasa
Liina Tinus
Kristel Floren
Terje Ristna
Sirje Vabamägi
Milvi Hallik – asendusõpetaja

Tiia Pikker- asendaja
Õpetaja assistent
Airi Päll- lapsehoolduspuhkusel
Annika Pedova – asendaja
Õpetaja abid
Katrin Kuusk
Siina Medvedjeva
Ulvi Ilves
Rita Mölder- asendaja
Janne Nuiamäe
Karin Timm
Tugiisik
Viktoria Nikitina lapsehoolduspuhkusel
Maimu Veidenberg